Úsek kvality

Vysoká pozornost ve společnosti C.S.O. spol. s r.o. je kladena na kontrolní mechanismy v navazujících výrobních krocích realizace produktů. Cyklus vlastní výroby komponent obsahuje kombinaci výrobních a inspekčních operací, jejichž výstupem je prohlášení o shodě na samotném konci výrobní etapy.
Management společnosti podporuje režim neustálého zlepšování procesů a to zejména v oblasti kvality firmy. Pracovníci tohoto úseku prodělávají školení v kontextu nových požadavků zákazníků zejména leteckého průmyslu, jehož trendy postupně přechází na veškeré průmyslové segmenty. Příkladem může být analýza možného výskytu a vlivu vad – FMEA. Proces není časově ani hodnotově omezený, platí zde pravidlo: Člověk se neustále učí.

Veškeré implementované procesy zvyšují procesní stabilitu jednotlivých sekvencí společnosti s cílem vyrábět komponenty s nejnižším možným PPM. Cílem společnosti je dlouhodobá udržitelnost hodnoty PPM v hodnotách pod 500. Zaměstnanci všech úrovní společnosti C.S.O. spol. s r.o. si uvědomují, že výstupem jejich práce je produkt, jenž je stále méně podrobován vstupní kontrole a putuje přímo na výrobní linky renomovaných korporací. Vědomí této skutečnosti podporuje touhu obzvláště operátorů souřadnicových měřících strojů k eliminování chyb lidského faktoru a dosahování tolerancí daných dokumentací.

  Stroje:

Model: LK G-90C
max. měřené rozměry: 1200x1200x1000 mm
hodnoty okolí při měření: teplota vzduchu 22°C, vlhkost 25%
přesnost měření: 0.001 mm
Model: Tesa Micro Hite 3D
max. měřené rozměry: 750x550x500 mm
hodnoty okolí při měření: teplota vzduchu 22°C, vlhkost 25%
přesnost měření: 0.001 mm
Model: NIKON Altera 15.7.6
max. měřené rozměry: 1520x1016x813 mm
hodnoty okolí při měření: teplota vzduchu 22°C, vlhkost 25%
přesnost měření: 0.001 mm
Model: NIKON Altera 10.7.6
max. měřené rozměry: 1016x700x600 mm
hodnoty okolí při měření: teplota vzduchu 22°C, vlhkost 25%
přesnost měření: 0.001 mm
Model: Werth ScopeCheck
Rozsah pojezdu osy X: 300mm
Rozsah pojezdu osy Y: 200mm
Rozsah pojezdu osy Z: 200mm