Prototypová dílna

Špičkově vybavená prototypová dílna nabízí všem průmyslovým partnerům možnosti spolupráce při realizaci výroby funkčních modelů a prototypů.
Dílna je určena především pro praktickou realizaci výsledků výzkumu a vývoje. Stroje jsou k dispozici externím subjektům a to za tržních, transparentních a nediskriminačních podmínek. Program zahrnuje technologii frézování a soustružení na níže uvedených strojích:

OKUMA MF46VA

Frézka tříosá dvoupaletová

HERMLE C32U

Frézka 5-osá s paletovým zakladačem HS flex 18 palet

OKUMA 2000LT

2 ks soustruh