Politika kvality

Vedení společnosti C.S.O., s.r.o. si uvědomuje, že trvalé zlepšování úrovně kvality výrobků a služeb má zásadní význam pro úspěšnost a dlouhodobou prosperitu firmy. Naším hlavním cílem je vytvářet produkty nejvyšší kvality, splňující požadavky a očekávání našich zákazníků, s přesným plněním termínů dodávek a oboustranně výhodnou cenou. Vedení společnosti se zavazuje k plnění následujících skutečností:

  • Spokojenost zákazníka je naší prvořadou prioritou. Věnujeme proto náležitou pozornost specifikaci požadavků zákazníka, abychom splnili jejich současné i budoucí potřeby a očekávání.
  • U všech činností uplatňujeme princip neustálého zlepšování. Jedná se o nepřetržitý proces, kdy se zaměřujeme nejenom na odstraňování neshod, jejich příčin, ale i prevenci.
  • Systematicky sledujeme a vyhodnocujeme efektivitu procesů za účelem jejich trvalého zlepšování.
  • Zaměstnanci jsou klíčovým faktorem úspěchu. Proto věnujeme velkou pozornost jejich výběru a následnému rozvoji. Společnost poskytuje svým zaměstnancům potřebné pracovní prostředky, vytváří pro ně vhodné pracovní podmínky a umožňuje výchovu a vzdělávání.
  • Každý zaměstnanec si je vědom významu kvality své vlastní práce spočívající v předcházení chyb a důsledné kontrole výsledků své práce.
  • Chceme mít jenom spolehlivé a kvalitní dodavatele. Z tohoto důvodu hodnotíme jejich způsobilost a úzce s nimi spolupracujeme tak, aby splnili všechna naše očekávání.
Za plnění politiky kvality ve všech jejich aspektech jsou odpovědni především vedoucí pracovníci společnosti C.S.O., s.r.o. Svým osobním příkladem a chováním vedou své spolupracovníky k naplňování politiky kvality a cílů kvality na ni navazujících.

Ve Starém Městě, 14. 1. 2013

František Chmelař
Ředitel C.S.O. spol. s r.o.