Podnikové vzdělávání zaměstnanců firmy C.S.O. spol. s r.o. II

Cílem projektu je zvýšit úroveň odborných znalostí a dovedností a klíčových kompetencí pracovníků C.S.O., spol. s r.o. Projekt přispěje ke zvýšení konkurenceschopnosti firmy.
Školení budou probíhat v měkkých a manažerských dovednostech, realizovány budou kurzy z kategorie IT, jazykové vzdělávání a především technické odborné vzdělávání.
Projekt je spolufinancován Evropskou unií a zapojí se do něj více než 100 zaměstnanců.