C.S.O. Kovoobrábění | Metalworks | Metallbearbeitung

Vítejte na stránkách
společnosti C.S.O. spol.s r.o.

C.S.O. spol. s r.o. pracuje na trhu již více než dvacet let v oblasti výroby vysoce přesných mechanických komponent zejména z hliníkových slitin pomocí nejmodernějšího hardwarového i softwarového vybavení.

Systém managementu řízení kvality je nastaven a řízen dle směrnic AS9100. Vedení firmy přistupuje zodpovědně k procesu kontinuálního zlepšování procesů, motivuje své zaměstnance ke kvalitně provedené práci s cílem dodávat výrobky či služby v naprosté shodě se zadáním. Management firmy věnuje velkou pozornost investičním záměrům k dlouhodobému zajištění nejvyšší technologické úrovně společnosti pro dosažení jak přesnosti svých komponent, tak i efektivity z ekonomického hlediska.

ilustration

Společnost C.S.O. je registrována v databázích dodavatelů
Mezinárodní skupiny pro kvalitu v letectví (IAQG:OASIS)

IAQG

Podnikové vzdělávání zaměstnanců C.S.O. spol. s r.o.

CSO zajišťuje pro své zaměstnance kontinuální vzdělávání. Tím společnost dosahuje vyšší kvality výroby a produktivity našich pracovníků, což se projevuje i na spokojenosti našich zákazníků.

Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II

logo OPZ

Finanční prostředky byly čerpány v rámci programů:

EU-fondy

Společnost C.S.O. spol. s r.o. byla certifikována společností
Lloyd´s Register Quality Assurance Limited.
Držitel ISO 9001, AS 9100D a ISO 14001.

LOYD register

Společnost C.S.O. spol. s r.o. se dne 12.12.2014 stala členem
Moravského leteckého klasteru.

MLK