Zavádění genderových opatření do firemní praxe

Nastavení genderových cílů a priorit firmy


  • 1. Udržení vysokého standardu kvality produktů a nabízených služeb
  • 2. Péče o vyvážený pracovní a osobní život zaměstnanců a zaměstnankyň
  • 3. Vytvářet motivující a příjemné prostředí pro zaměstnance a zaměstnankyně
  • 4. Vytvoření nové strategie pro vnitrofiremní komunikaci
  • 5. Vytvoření podmínek pro flexibilní formy práce
  • 6. Nastavení řízení diversitních týmů ve firmě
  • 7. Vytvoření Etického kodexu jako závazného dokumentu pro nastavení genderově korektního chování ve firmě
  • 8. Stanovit základní směry vzdělávání a rozvoje žen při přípravě na jejich budoucí manažerské pozice