Frézování

Komponenty nerotačního charakteru z různých materiálů vznikají v C.S.O. spol. s r.o. třískovým obráběním za procesního řízení velmi zkušených odborníků na úrovni programátorů, seřizovačů i operátorů. Samozřejmostí jsou nejnovější verze CAM softwarů, které podléhají pravidelnému upgrade. Trendem jsou dvě základní filozofie programování a výroby frézování:

Úsek TPV svým velmi profesionálním týmem vyhodnocuje nejvhodnější metodu obrábění a hledá nejefektivnější metodu k dosažení nejkvalitnějšího výsledku v co nejkratším čase. Dosažení nejvyšší přesnosti otvorů prostřednictvím digitálních vyvrtávacích hlav v kombinaci s vyhodnocováním na souřadnicovém měřícím stroji. Maximální tuhosti při obrábění pomáhá tepelné upínání nástrojů.


Frézování prototypů

Špičkově vybavená prototypová dílna nabízí všem průmyslovým partnerům možnosti spolupráce při realizaci výroby funkčních modelů a prototypů. Dílna je určena především pro praktickou realizaci výsledků výzkumu a vývoje. Stroje jsou k dispozici externím subjektům a to za tržních, transparentních a nediskriminačních podmínek.

Tříosé frézování

Management firmy pozorně sleduje trendy vysoce efektivního frézování, neustále investuje do nejmodernějšího nástrojového vybavení s cílem nabídnout zákazníkovi nejideálnější poměr cena/kvalita. Trendem v oblasti sériové výroby jsou stroje s otočným paletovacím stolem a mimořádně rychlou výměnou nástrojů – tedy 2,1 sekundy/ nástroj, což zákazníkovi generuje finanční úsporu.

Pětiosé frézování

Plynulé pětiosé frézování umožňuje vyrobit velmi sofistikované tvary při pouhém jediném upnutí polotovaru. Výsledkem je tvarově náročná součást s malými bočními nerovnostmi a vysokou přesností navzájem různě orientovaných rovin výrobku.


Stroje:
Označení stroje Typ stroje Počet strojů Rozměry
KOVOSVIT MAS
typ: MCV754 Frézka tříosá 3 Rozměry upínacího stolu 1000x500 mm
Max. délka dráhy stolu (X) 754 mm
Max. délka dráhy stolu (Y) 500 mm
Max. délka dráhy stolu (Z) 550 mm
KOVOSVIT MAS
typ: MCV750 Frézka tříosá 2 Rozměry upínacího stolu 1000x500 mm
Max. délka dráhy stolu (X) 750 mm
Max. délka dráhy stolu (Y) 500 mm
Max. délka dráhy stolu (Z) 500 mm
KOVOSVIT MAS
typ: MCV500 Frézka tříosá 3 Rozměry upínacího stolu 800x500 mm
Max. délka dráhy stolu (X) 500 mm
Max. délka dráhy stolu (Y) 500 mm
Max. délka dráhy stolu (Z) 500 mm
KOVOSVIT MAS
typ: MCV1016 Frézka tříosá 1 Rozměry upínacího stolu 1300x600 mm
Max. délka dráhy stolu (X) 1016 mm
Max. délka dráhy stolu (Y) 610 mm
Max. délka dráhy stolu (Z) 710 mm
OKUMA
typ: MB-56VA Frézka tříosá 1 Rozměry upínacího stolu 1300x560 mm
Max. délka dráhy stolu (X) 1050 mm
Max. délka dráhy stolu (Y) 560 mm
Max. délka dráhy stolu (Z) 460 mm
GROB
typ: G350 Frézka pětiosá 1 Rozsah pojezdu Osy X 600 mm
Rozsah pojezdu Osy Y 855 mm
Rozsah pojezdu Osy Y 805 mm
osa IV 360°
osa V 360°
HERMLE
typ: C30U Frézka pětiosá 1 Rozsah pojezdu Osy X 650 mm
Rozsah pojezdu Osy Y 600 mm
Rozsah pojezdu Osy Y 600 mm
osa IV 200°
osa V 360°
HERMLE
typ: C20U Frézka pětiosá 2 Rozsah pojezdu Osy X 600 mm
Rozsah pojezdu Osy Y 450 mm
Rozsah pojezdu Osy Z 450 mm
osa IV 200°
osa V 360°
HERMLE
typ: C22U Frézka pětiosá 1 Rozsah pojezdu Osy X 450 mm
Rozsah pojezdu Osy Y 600 mm
Rozsah pojezdu Osy Z 330 mm
osa IV 260°
osa V 360°
BROTHER
typ: TC-32 BNQT Frézka 1 Rozsah pojezdu Osy X 550 mm
Rozsah pojezdu Osy Y 400 mm
Rozsah pojezdu Osy Z 415 mm
OKUMA
typ: MB46VAE
Frézka tříosá
1 Rozměry upínacího stolu 760x460 mm
Rozsah pojezdu Osy X 762 mm
Rozsah pojezdu Osy Y 460 mm
Rozsah pojezdu Osy Z 460 mm
OKUMA
typ: MF46VA
Frézka tříosá dvoupaletová
TENTO STROJ JE SPOLUFINANCOVÁN
EVROPSKÝM FONDEM PRO REGIONÁLNÍ
ROZVOJ A MINISTERSTVEM PRŮMYSLU
A OBCHODU
a je k dispozici pro Prototypovou výrobu
1 Rozměry upínacího stolu 760x460 mm
Rozsah pojezdu Osy X 762 mm
Rozsah pojezdu Osy Y 460 mm
Rozsah pojezdu Osy Z 460 mm
HERMLE
typ: C32U
Frézka 5-osá s paletovým zakladačem HS flex 18 palet
TENTO STROJ JE SPOLUFINANCOVÁN
EVROPSKÝM FONDEM PRO REGIONÁLNÍ
ROZVOJ A MINISTERSTVEM PRŮMYSLU
A OBCHODU
a je k dispozici pro Prototypovou výrobu
1 Rozměry upínacího stolu 400x400 mm
Rozsah pojezdu Osy X 650 mm
Rozsah pojezdu Osy Y 650 mm
Rozsah pojezdu Osy Z 500 mm
Naklápění +/-130°