ERP Qi

Jednotlivé procesy společnosti jsou efektivně řízeny informačním systémem QI. Nabídková řízení eviduje a spravuje modul marketing, následuje prodej a nákup zahrnující objednávky přijaté/vydané, dodací listy přijaté/vydané atd.
Výroba je monitorována výrobními zakázkami, mzdové lístky sledují provedené operace.
Mezioperační i finální kontroly stejně jako provedené výrobní operace jsou odváděny čárovými kódy dle stanovené výrobní zakázky, čímž je zajištěna dohledatelnost: prováděná operace/pracovník/datum a čas.
Systém byl naimplementován v roce 2011 a podílel se ve své době na zefektivnění jednotlivých procesů. Projekt implementace ERP byl pilotní program spolufinancování z fondů Evropské unie.