CAD/CAM

Využití CAM systémů poskytuje komfort, který uplatňujeme pro tvoření programů velmi tvarově náročných komponent. Team fundovaných programátorů využívá podle různých technologií následující CAM systémy:

  • EdgeCAM
  • SolidCAM
  • PowerMILL
Společnost C.S.O. spol. s r.o. je připravena vyrábět i podle 2D zadání. Ve vlastnictví společnosti je 3D modelář SolidWorks, v němž je možné na základě 2D výkresů vytvořit 3D soubor potřebný k programování CAM systému.

Kompatibilita:

Název softwaruPřípona
AutoCAD(*.dwg,*.dxf)
IGES(*.igs,*.iges)
ACIS(*.sat,*.sab)
SolidEdge(*.par)
SolidWorks(*.prt,*.sldprt)
Parasolid(*.x_t,*.x_b,*.xmt,*.xmb)
Inventor(*.ipt)
Pro/ENGINEER(*.prt,*.des,*.pdt,*.g)